Stypendium szkolne 2016/17 Drukuj

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIÓW SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 wnioski o stypendium szkolne należy składać

w terminie

od 1 września 2016 r. do 15 września 2016 r.

w gabinecie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce.

Wnioski można odebrać w sekretariacie szkoły.

Kryterium dochodowe wynosi: 514 zł netto na członka rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.pdf