VII Przedszkolandia Pływacka Drukuj

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

VII PRZEDSZKOLANDIA PŁYWACKA ŚLĄSKICH PRZEDSZKOLI KATOWICE 2016

Organizator:
-UKS ,,Karlik" przy SP nr 33 w Katowicach ul. Witosa 23
-ZSO nr 7 w Katowicach ul. Witosa 23 tel.( 32) 254-03-71; (32) 254-43-08

Miejsce:
-Pływalnia ZSO nr 7 w Katowicach ul. Witosa 23

Termin zawodów: 5.04.2016r.( wtorek)

 

 Uczestnictwo:
- Przedszkolaki
- Każde przedszkole może wystawić dowolną ilość uczestników. Przyjmowane będą również indywidualne zgłoszenia przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.
- Każde dziecko uczestniczące w zawodach musi posiadać podstawowe umiejętności pływackie i być oswojone z wodą.

Program
- Rozgrzewka godz. 9.30
- Zawody godz. 10.00

- przepłynięcie 25m z pasam wypornościowym stylem dowolnym
- przepłynięcie 25m z ,,makaronem" stylem dowolnym
- przepłynięcie 25m z deską stylem dowolnym
- przepłynięcie 25m stylem dowolnym (kraul, grzbiet, klasyk)

- 3 pierwsze biegi zostaną rozegrane seriami oddzielnie w konkurencjach dziewcząt
i chłopców
- 4 bieg (25m stylem dowolnym) zostanie rozegrany seriami na czas oddzielnie
w konkurencji dziewcząt i chłopców
- zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach
- po rozegraniu wszystkich biegów odbędą się gry i zabawy dla dzieci w wodzie.

Zgłoszenie do zawodów:
- Pisemną listę zawodników sporządzoną w/g dołączonego wzoru należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów do sekretariatu zawodów (pokój ratowników na pływalni)
- Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców na start w zawodach lub zaświadczenie lekarskie
- Reprezentacje zgłaszają się na zawody z opiekunem

- O udziale w zawodach należy powiadomić organizatora do dnia 21.03.2016r. (poniedziałek) pod nr tel. 32 254-03-71; 32 254-43-08. Bardzo prosimy podać wówczas dokładną liczbę zawodników, którzy wezmą udział w zawodach (informacja potrzebna do przygotowania właściwej organizacji zawodów i odpowiedniej ilości nagród).

Nagrody
- Każde przedszkole biorące udział w zawodach otrzyma puchar
- Każdy uczestnik zawodów otrzyma drobny poczęstunek.

Zasady finansowania
- Koszty uczestnictwa ponoszą placówki
- Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów
- Wszelkich informacji związanych z zawodami udziela
   • Dyrektor Szkoły mgr inż.Teresa Liburska-Łój
   • mgr Żaneta Adamczyk
   • pod nr tel. (32) 254-03-71; (32) 254-43-08.

Postanowienia końcowe
- Odprawa techniczna sędziów, ratowników odbędzie się o 9.30 na pływalni
- Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się o godz. 9.45 w holu przed basenem
- Na każdym torze w wodzie będzie znajdował się ratownik czuwający nad bezpieczeństwem dziecka
- Po rozpoczęciu zawodów wszystkie szatnie zostaną zamknięte, bez możliwości wchodzenia do nich w trakcie trwania zawodów
- Zawodnicy pozostają na pływalni do zakończenia wszystkich konkurencji i wręczenia nagród.
- Na zawodach obowiązują przepisy BHP i regulamin pływalni
- W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator zawodów
- Patronat nad zawodami objął PREZYDENT MIASTA KATOWIC – MARCIN KRUPA

Komunikat organizacyjny zawodów do pobrania na stronie internetowej szkoły zso7.katowice.pl

Załączniki do pobrania:

Załącznik.doc

Komunikat organizacyjny.doc