Warsztaty integracyjne Drukuj

Program promocji zdrowia obejmuje wiele różnych działań, w tym działania związane z dobrostanem psychicznym człowieka. W ramach kształtowania pozytywnego obrazu siebie uczniowie klasy 5 uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez psychologa szkolnego. Zajęcia były poświęcone nawiązywaniu współpracy i partnerstwa, rozwijaniu pewności siebie i umiejętności wykazywania się inicjatywą w grupie. Uczniowie poznawali również konstruktywne sposoby komunikacji i wprawiali się w twórczym myśleniu.

Integracja