Pasowanie na czytelnika 2015 Drukuj

Pasowanie na czytelnika, czyli oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki, ma swoje stałe miejsce w kalendarzu szkolnych wydarzeń. Jak zwykle głównym celem naszych spotkań z pierwszoklasistami było zapoznanie ich ze zbiorami biblioteki i zasadami korzystania z księgozbioru. W tym roku na pasowanie zostało zaproszonych 168 uczniów klas pierwszych. Zajęcia rozpoczynały się od powitania na wesoło i kilku zabaw ruchowych. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiadomościami o książkach i znajomością postaci literackich, a także rozwiązać zagadki związane z bohaterami bajek. Najwięcej entuzjazmu wzbudziła inscenizacja ”Rzepki” J. Tuwima, w której pierwszoklasiści odgrywali role postaci z wiersza. Na zakończenie wszyscy uczniowie składając uroczyste przyrzeczenie zobowiązali się do przestrzegania zasad bibliotecznych i szanowania wypożyczonych książek, po czym zostali pasowani na pełnoprawnych czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali imienne dyplomy. Obecnie uczniowie klas pierwszych należą do naszych najaktywniejszych czytelników.