Zasady pracy w grupie Drukuj

1.Jesteśmy dla siebie mili.

2.Mówimy do siebie po imieniu.

3.Mówi jedna osoba – reszta słucha.

4.Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.

5.Nie śmiejmy się z drugiej osoby.

6.Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.

7.Pomagamy sobie wzajemnie.

8.Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.

9.Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy.

10.Nie niszczymy cudzych prac.

11.Jesteśmy sprawiedliwi.

12.Odpowiadamy za swoją pracę.

13.Wykonujemy ustalone zadania.

14.Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.

15.Zostawiamy po sobie porządek.

16.Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych