Remonty i inwestycje

Linki

Dopalacze !
Rodzice
Librus informacje PDF Drukuj Email

 

Librus prezentacja dla rodziców.pdf

 
Stypendia "Prymus" PDF Drukuj Email

Uwaga
Informacje o uczniach, którzy otrzymali stypendium można uzyskać w sekretariacie szkoły.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać:

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy spełniają warunki:

 • średnia ocen 5,50 z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie w ostatnim roku szkolnym;
 • co najmniej bardzo dobra roczna ocena zachowania;
 • tytuł laureata albo finalisty konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.

Uczniowie klas I-III gimnazjum, którzy spełniają warunki:

 • średnia ocen 5,00 z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie w ostatnim roku szkolnym;
 • co najmniej bardzo dobra roczna ocena zachowania;
 • tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic (opiekun prawny) lub dyrektor szkoły w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice  przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008, w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca w danym roku szkolnym.

Wniosek : Stypendia PRYMUS w roku szkolnym 2016/2017 - VII edycja !!!

 http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium oraz oświadczenie ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

W dniu 30 maja 2012r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus"

Uchwałę i kryteria można pobrać ze strony:

http://www.bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=60171&menu=660

 
Aqua-aerobik PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE

 Aqua-aerobik

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach,
 Zespół Comenius i Zespół do Spraw Promocji Zdrowia 
serdecznie zapraszają RODZICÓW uczniów szkoły
na zajęcia aqua - aerobiku w ramach Światowego Dnia Wody.

Serdecznie i gorąco mamy zaszczyt zaprosić Państwa na lekcje aqua - aerobiku, chcąc propagować działalność prozdrowotną poprzez aktywny wypoczynek. 

Wszystkie chętne osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem szkoły pod nr tel. (32) 254-03-71 

Miejsce zajęć:   Pływalnia przy ZSO nr 7 w Katowicach

Termin: 25.03.2011r. godz. 16.00 - 17.00

Odpłatność: dobrowolna ( min. 8 zł.)

Ilość osób: 25 ( decyduje kolejność zgłoszeń)

Zebrane pieniążki chcemy przeznaczyć na SŁONECZNIKI ( oficjalny kwiat  katowickiej kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 )

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Przy większej ilości chętnych II termin:  1.04.2011r.

 
Fundacja Rosa PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Fundacja "Rosa"
ul. Ruska 20/21, lok.9, 50-079 Wrocław
www.fundacjarosa.pl

informuje, że Nasza placówka, w ramach akcji Twoja Szkoła 2009/2010 zgromadziła kwote 284,70 zł. Z poprzednich akcji pozostało 479,03 zł niewykorzystanych środków. Daje to łaczną kwotę 763,72 zł.

Zgodnie z niżej umieszczonym oświadczeniem szkoła wykorzysta zgromadzone środki.

Oświadczenie

zobowiazujemy się do wykorzystania pozyskanych środków na cele zgodne ze statutem fundacji ROSA, a dokładnie z celami zawartymi w Regulaminie akcji "Twoja Szkoła"

"Celem akcji jest działanie na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodziezy, a w szczególności:

 • Wspomaganie procesu kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży;
 • Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach;
 • wspomaganie pracy nauczycieli oraz administracji szkół w celu usprawnienia procesu dydaktycznego;
 • Optymalizacja wydatkowania srodków przeznaczonych na realizowanie programów placówaek szkolnych;
 • Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności komitetów rodzicielskich w szkołach;
 • Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
 • Kształtowanie warunków związanych z poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 • Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży;
 • Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;"
 
Instrukcja Librus PDF Drukuj Email

librus_logo

Informacje jak korzystać z serwisu Librus plik w formacie pdf

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl