HOT NEWS
   >>>> news >>>> Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem: www.sp33.katowice.pl  >>>> news  >>>> >>> NEWS >>>   UWAGA!!! Zmienił się numer konta wpłat na obiady - zakładka Rodzice   >>> NEWS >>>

Remonty i inwestycje

profilaktyka zdrowotna
1 Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w mieście Katowice dla uczniów kl. 1 gim. w 2015r. 903
2 Profilaktyka wszawicy 828
3 Przesiewowe badanie wzroku 1249
4 Trzymaj formę 3125
5 Tornistry szkolne 3678
6 Aqua-aerobik 5137
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl