HOT NEWS
   >>>> news >>>> Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem: www.sp33.katowice.pl  >>>> news  >>>>

Remonty i inwestycje

profilaktyka zdrowotna
1 Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w mieście Katowice dla uczniów kl. 1 gim. w 2015r. 960
2 Profilaktyka wszawicy 888
3 Przesiewowe badanie wzroku 1298
4 Trzymaj formę 3177
5 Tornistry szkolne 3722
6 Aqua-aerobik 5273
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl