Projekty Edukacyjne

PROJEKTY EDUKACYJNE W GIMNAZJUM NR 6 w Katowicach

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Ø  Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa, mają obowiązek udziału

w realizacji projektu gimnazjalnego.

Ø  Projekty te:

-          dotyczą już uczniów kończących gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 (są to obecne klasy trzecie)

-          wykonywane będą w grupach (liczebność grupy zostanie określona przez nauczyciela- opiekuna merytorycznego projektu)

-          są zaplanowanym działaniem zespołowym mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu- mają przygotować ucznia do wykonywania różnych zadań, które życie osobiste, uczestnictwo obywatelskie i przyszła praca zawodowa stawiają przed dorosłym człowiekiem

-          muszą być zaprezentowane publicznie

-          mają wpływ na ocenę z zachowania, a informacja o udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.

Ø  Na początku roku szkolnego rodzice i uczniowie będą poinformowani przez wychowawcę

o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

Ø  Oprócz opieki merytorycznej nauczyciela przedmiotu, nad realizacja projektu będzie czuwał wychowawca klasy, który wspomoże uczniów w zakresie planu realizacji, określenia etapów

i opracowywania celów.

Ø  Decyzja o czasie  realizacji projektu należy do nauczyciela- opiekuna i jest uzależniona od celu, wybranego problemu oraz przewidywanej formy prezentacji.

Ø  Nauczyciele Gimnazjum nr 6 gromadzą propozycje tematów do wyboru przez uczniów- są to zagadnienia ze wszystkich dziedzin oraz tematy o charakterze społecznym czy też środowiskowym. Mogą mieć charakter badawczy lub zadaniowy.

Ø  Ocenę projektu oceniać będzie zespół nauczycieli.

# Tytuł artykułu Odsłony
1 CO ROBILIŚMY W RAMACH PROJEKTU? 1072
2 Projekt "Przedsiębiorcze dzieci" 1872
3 Projekt - Osiedle Witosa - moja mała Ojczyzna 1024
4 Projekty Edukacyjne 2013/2014 2409
5 Projekty SP 1095
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl