UKS Aktualności

V Przedszkolandia Pływacka PDF Drukuj Email

Organizator

-UKS ,,Karlik” przy SP nr 33 w Katowicach ul. Witosa 23
-ZSO nr 7 w Katowicach ul. Witosa 23 tel. 2540-371

Miejsce

-Pływalnia ZSO nr 7 w Katowicach ul. Witosa 23

Termin zawodów:

19.03.2013r. (wtorek)

Uczestnictwo

-Przedszkolaki
-Każde przedszkole może wystawić dowolną ilość uczestników. Przyjmowane będą również indywidualne zgłoszenia przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.
-Każde dziecko uczestniczące w zawodach musi posiadać podstawowe umiejętności pływackie i być oswojone z wodą.

 Program

-Rozgrzewka godz. 9.30
-Zawody godz. 10.00
-przepłynięcie 25m z pasam wypornościowym stylem dowolnym
-przepłynięcie 25m z ,,makaronem” stylem dowolnym
-przepłynięcie 25m z deską stylem dowolnym
-przepłynięcie 25m stylem dowolnym (kraul, grzbiet, klasyk)
-3 pierwsze biegi zostaną rozegrane seriami oddzielnie w konkurencjach dziewcząt i chłopców
-4 bieg (25m stylem dowolnym) zostanie rozegrany seriami na czas oddzielniew konkurencji dziewcząt i chłopców
-zawodnik ma prawo startu we wszystkich konkurencjach
-po rozegraniu wszystkich biegów odbędą się gry i zabawy dla dzieci w wodzie

Zgłoszenie do zawodów

-Pisemną listę zawodników sporządzoną w/g dołączonego wzoru należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów do sekretariatu zawodów (pokój ratowników na pływalni)
-Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców na start w zawodach lub zaświadczenie lekarskie
-Reprezentacje zgłaszają się na zawody z opiekunem
-O udziale w zawodach należy powiadomić organizatora do dnia 12.03.2013r.

pod nr tel. 032 2540-371. Bardzo prosimy podać wówczas dokładną liczbę zawodników, którzy wezmą udział w zawodach (informacja potrzebna do przygotowania właściwej organizacji zawodów i odpowiedniej ilości nagród)

Przepisy techniczne

-Przed 1,2,3 konkurencją zawodnicy zgłaszają się do sędziego rozprowadzającego.
-Przed czwartą konkurencją (25m stylem dowolnym) zawodnicy zgłaszają się do sędziego rozprowadzającego z czytelnie wypełnioną kartą startową. Karty startowe wypełnione nieczytelnie i niedokładnie nie będą brane pod uwagę przy klasyfikacji zawodników.

Nagrody

-Każde przedszkole biorące udział w zawodach otrzyma dyplom
-Każdy uczestnik zawodów otrzyma drobny poczęstunek

Zasady finansowania

-Koszty uczestnictwa ponoszą placówki
-Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów
-Wszelkich informacji związanych z zawodami udziela Dyrektor Szkoły Teresa Liburska-Łój lub mgr Żaneta Adamczyk pod nr tel. 032 2540-371

Postanowienia końcowe

-Odprawa techniczna sędziów, ratowników odbędzie się o 9.30 na pływalni
-Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się o godz. 9.45 w holu przed basenem
-Na każdym torze w wodzie będzie znajdował się ratownik czuwający nad bezpieczeństwem dziecka
-Po rozpoczęciu zawodów wszystkie szatnie zostaną zamknięte, bez możliwości wchodzenia do nich w trakcie trwania zawodów
-Zawodnicy pozostają na pływalni do zakończenia wszystkich konkurencji i wręczenia nagród.
-Na zawodach obowiązują przepisy BHP i regulamin pływalni
-W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator zawodów/
-Patronat nad zawodami objął PREZYDENT MIASTA KATOWIC – PIOTR USZOK

W przypadku zgłoszenia się dużej ilości przedszkoli i licznej ilości przedszkolaków odbędą się eliminacje i finały. Termin zawodów będzie podany przez organizatora.

 

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl