HOT NEWS
   >>>> news >>>> Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem: www.sp33.katowice.pl  >>>> news  >>>>

Zebrania i konsultacje

Zebrania SP
Zebrania Gimnazjum
Konsultacje

Remonty i inwestycje

Linki

Dopalacze !
Autorski Program PDF Drukuj Email


Autorski program edukacji pływackiej

 

dla klas I-III szkoły podstawowej


Program obejmuje dyscyplinę sportu: pływanie
Opracowała: mgr Żaneta Adamczyk

nauczyciel wychowania fizycznego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7

w Katowicach

 

 

,, Trzeba zapewnić ciału dostatek światła i powietrza: rzeczą istotną jest

pokierować metodycznie jego rozwojem. Aby osiągnąć jak najpełniejszy

 

rozwój, konieczne jest wydobycie z ciała wszystkich jego sił witalnych.

 

Na tym polega obowiązek nauczyciela…”


Isadory Duncan
Celowość opracowania autorskiego programu edukacji pływackiej

w klasach I-III szkoły podstawowejEdukacja pływacka w szkole, w której pracuję, rozpoczyna się w czwartej klasie szkoły podstawowej i kończy na trzeciej klasie gimnazjum. Prowadząc lekcje pływania na poszczególnych etapach nauczania, można zaobserwować u uczniów bardzo duże postępy, które mają swoje odzwierciedlenie w wyniku sportowym na szczeblu miasta i województwa.

Wśród uczniów zwiększył się też poziom zdolności motorycznych, który ma swoje ujście

w harmonijnym rozwoju młodzieży, ogólnym stanie zdrowia.

Rosnący poziom wyników w pływaniu, sprzyja większemu zapotrzebowaniu na tę dyscyplinę, popularyzacji sportu pływackiego, dlatego też Dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego łącznie z moją osobą, pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom

i zapoczątkować pływanie już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, co pozwoli utworzyć solidny fundament do realizacji treningu pływackiego w starszych klasach.

Możliwość wyboru rozpoczęcia edukacji pływackiej już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, stwarza wszechstronne wykorzystanie zdrowotno-higienicznych walorów wychowania fizycznego, wprowadza w świat wzorów wartości i wzorów zachowań, gdzie świat człowieka to świat kultury, celem którego jest przygotowanie do uczestnictwa

w kulturze i pomnażanie jej dorobku.

Program jest stworzony dla wyselekcjonowanej grupy dzieci, które są oswojone z wodą, posiadają podstawowe umiejętności pływackie, gdzie budżet godzin dla klasy pierwszej

o rozszerzonej edukacji pływackiej opracowano w oparciu o dwie godziny obowiązkowych zajęć tygodniowo na pływalni. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego z uprawnieniami instruktorskimi.Założenia dydaktyczne i wychowawcze


-zdrowy i wszechstronny rozwój fizyczny dzieci

-kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości

-kształtowanie wytrwałości oraz współpracy w grupie

-rozwijanie potrzeby usprawniania się i samodoskonalenia

-rozwijanie zdolności motorycznych

-kształtowanie świadomej dyscypliny

-kształtowanie nawyków zdrowotno-higienicznych

-popularyzowanie sportu pływackiego i aktywnych form wypoczynku

-zaspokojenie potrzeb psychomotorycznych


 
Cele kształcenia i wychowania
-harmonijny rozwój organizmu

-kształtowanie aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka

-rozwój psychiki ( uwzględniając właściwą korelację między rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym )

-kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak

i zespołowym

-wyposażanie uczniów w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej

-osiągniecie poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających dbanie o zdrowie i higienę własnego ciała

-wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

-wszechstronne przygotowanie ucznia do pływania sportowymi technikami pływaniaCel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania

 
-popularyzacja sportu pływackiego

-popularyzowanie aktywnych form wypoczynku wśród dzieci

-upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia

-wszechstronne przygotowanie fizyczne ucznia do opanowania i doskonalenia sportowych technik pływania

-uwzględnianie zainteresowań dzieci

-popularyzowanie zawodów pływackich, uwzględniając Szkolną Ligę Pływacką

-współzawodnictwo sportowe

-poznanie swoich możliwości wobec umiejętności innych uczniów

-kształtowanie tolerancji względem innych kibiców, kultura i tolerancja wobec kolegów, dyscyplina, przepisy BHP
 

 

 

 
Szczegółowe cele edukacyjne, założone osiągnięcia i metody ich oceny,


procedury osiągania celów ( wskazówki metodyczne) oraz edukacja zdrowotna


dla klas I-III szkoły podstawowej 

 


 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl