ŚWIETLICA

SZKOLNA
swietlica_logo
KIEROWNIK:
mgr ILONA PISKORSKA
 
WYCHOWAWCY:
mgr ZOFIA BULARZ
mgr ANITA KALA
mgr HONORATA NORAS
mgr AGNIESZKA ŚCIERSKA
mgr JADWIGA KALINOWSKA
zajęcia na świetlicy PDF Drukuj Email

W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ

NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:


• rozwijające umiejętności manualne


(zabawy konstrukcyjne, układanki,

malowanie farbami,rysowanie,

kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie,

szycie, malowanie mydłem, orgiami i inne),


• rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze

(czytanie prasy, wierszy, własne próby

literackie, konkursy,wizyty w bibliotece),


• wzbogacające posiadane  wiadomości,

zaspakajanie ciekawości świat

(czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów


i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki


z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),


• kształtujące umiejętności :

wypowiadania się na zadany i dowolny temat

(rozmowy z uczniami, pogadanki,

zabawy typu – „dokończ zdanie”

, „nazwa  na daną literę” i inne),


• kształtujące umiejętność wykorzystania

zdobytej wiedzy (konkursy, quizy,

rozwiązywanie i układanie krzyżówek,

zagadek, gry dydaktyczne, układanki,

zabawy tematyczne,

odrabianie prac domowych),


•  kształtujące ekspresję ruchową

(zabawy taneczne),


• zwiększające sprawność fizyczną

( gry i zabawy zręcznościowe),


• relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy

wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki).

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl