Ramowy plan dnia PDF Drukuj Email

 

6.30 - 9.00
•    Gry i zabawy dowolne w kącikach
•    Czytanie czasopism / lektura własna
•    Rozrywki umysłowe
•    Nauka własna pod opieką nauczyciela

9.00 - 11.00
•    Zajęcia programowe:
•    Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne
•    Konkursy / quizy / gry dydaktyczne
•    Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe
•    Zajęcia plastyczno – techniczne
•    Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci
•    Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD
•    Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy

11.00 - 14.30
•    Przygotowanie do obiadu
•    Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów
•    Zabawy według zainteresowań dzieci
•    Odrabianie lekcji

14.30 – 16.30
•    Zajęcia programowe:
•    Zajęcia plastyczno-techniczne
•    Zajęcia teatralne, żywego słowa
•    Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu
•    Spacery, zabawy na powietrzu
•    Zabawy integracyjne
•    Różne formy pracy z książką
•    Konkursy /quizy/gry dydaktyczne/zagadki/rebusy
•    Odrabianie prac domowych
•    Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek,
•    Zajęcia według zainteresowań dzieci
•    Odpoczynek i zabawy dowolne
•    Nauka własna pod opieką nauczyciela
•    Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem
•    Zabawy ruchowe
•    Porządkowanie sal świetlicowych

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl