Remonty i inwestycje

Linki

Dopalacze !
Wpłata za obiady - informacje PDF Drukuj Email

 

 

Obiady w stołówce szkolnej

 

CZERWIEC 2017r.

 

opłata podstawowa:

 

13 dni x 3zł = 39zł

 

Informujemy o możliwości wykupienia dodatkowo obiadów w stołówce szkolnej w dniach: 

 

prosimy o doliczenie kosztów każdego dodatkowego dnia do opłaty podstawowej oraz zgłoszenie obecności dziecka w stołówce w wybrane dni drogą mailową Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   w świetlicy szkolnej lub u intendentki szkolnej.

 

 

Przypominamy iż wpłaty za obiady

 

należy dokonać do 10 czerwca

 

tylko i wyłącznie na rachunek bankowy o nr

 

14102023130000350205732773

 

(wpłaty na rzecz miasta zwolnione są z opłat)

 

Przypominamy także o konieczności prawidłowego opisywania wpłat za obiady.

 

W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko korzystającego z posiłku dziecka oraz miesiąc jakiego dotyczy wpłata

 

NP.: JAN KOWALSKI, OBIADY CZERWIEC 2017

 

 

Procedury dotyczące osób, które spóźniają się z wpłatami za obiady szkolne

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZSO nr7 w Katowicach opłat za obiady w stołówce szkolnej dokonuje się do 10-go każdego miesiąca (proszę pamiętać że 10-ty to data zaksięgowania opłaty na koncie szkoły)

Procedura postępowania wobec dłużników:

 1. Ustne przypomnienie dziecku o mijającym terminie opłat
 2. Pisemne przypomnienie rodzicom lub opiekunom o mijającym terminie opłat za pośrednictwem dziecka poprzez zeszyt korespondencyjny lub informację wysłaną na na podany adres e-mail.
 3. Telefoniczne poinformowanie rodziców bądź opiekunów przez wychowawcę
 4. Wezwanie do zapłaty wysłane do rodziców bądź opiekunów listem poleconym.
 5. W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

Potwierdzenie dokonania przelewu należy dostarczyć do świetlicy, stołówki szkolnej lub przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  Informacje dotyczące zwrotów za obiady zostaną przesłane indywidualnie na podane adresy e-mailowe. Przypominamy, że zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie ponad 3 dni.

UWAGA !
Dyrekcja ZSO nr 7 przypomina rodzicom o konieczności prawidłowego opisywania wpłat za obiady.
Proszę przy dokonywaniu płatności wpisywać jakiego miesiąca dotyczy dana wpłata.
np.:  ZSO NR 7; JAN KOWALSKI, OBIAD W M-CU  STYCZNIU

 

Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dot. warunków korzystania ze stołówki szkolnej!

UWAGA !
Informuje się rodziców, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Miasta Katowice wpłat za obiady uczniowskie w stołówkach szkolnych należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca. Dyrektor ZSO nr 7 - po konsultacjach z rodzicami - podjął decyzję o przedłużeniu tego terminu do 10 dnia każdego miesiąca. Przypomina się rodzicom o konieczności przestrzegania tego terminu. Wpłata musi być dokonana do 10 dnia każdego miesiąca a potwierdzenie dokonanej wpłaty dostarczone do świetlicy lub stołówki szkolnej.
 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

 1. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 1200 -14 45 .

 2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej. (zał. 1)

 3. Koszt jednego pełnego posiłku wynosi 3 zł.

 4. Miesięczny koszt posiłków podawany jest do wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły, na tablicy informacyjnej w poczekalni zespołu szkół oraz przesyłany na indywidualne adresy mailowe rodziców.

 5. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze
  14102023130000350205732773
  Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

 1. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę zespołu szkół, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy wpłata.

  Np. ZSO nr7, JAN KOWALSKI, OBIADY- MARZEC

 1. Wpłat za obiady uczniowskie w stołówkach szkolnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Miasta Katowice należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca. Dyrektor ZSO nr 7 po konsultacjach z rodzicami podjął decyzję o przedłużeniu tego terminu do 10 dnia każdego miesiąca. 10- ty to data zaksięgowania opłaty na koncie.

 2. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć w wersji papierowej do świetlicy szkolnej lub stołówki szkolnej, bądź w wersji elektronicznej przesyłając na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 3. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku nieobecności powyżej trzech dni.

 4. Informacje o zwrotach przekazywane są na indywidualne adresy mailowe rodziców.
  Kwotę zwrotu należy odliczyć od opłaty za następny miesiąc.

 1. Kwoty nadpłat nieodliczonych przez rodziców zwracane są na podane w deklaracji numery kont bankowych.

 2. W przypadku braku wpłat uruchamiane są procedury postępowania wobec dłużników.

 

0102

03

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl