Klub Regionalny PDF Drukuj Email

Klub Regionalny

Członkowie klubu zbierają wspomnienia, odwiedzają miejsca związane ze Stanisławem Ligoniem i jego rodem. Opracowują interesujące przewodniki po Katowicach, Chorzowie i Truskolasach, ukazujące ślady Ligoniowego życia i twórczości. Ogłaszają szkolne konkursy poświęcone Patronowi Szkoły. Utrzymują kontakty z potomkami rodu Ligoniów - wnukami Stanisława Ligonia. W dniu Wszystkich Świętych członkowie klubu regularnie odwiedzają grób Patrona Szkoły. Młodzież należąca do Klubu Wiedzy o Regionie opracowała szkolną monografię o Stanisławie Ligoniu - "Ten, który ukochał Śląsk". Klub regularnie utrzymuje kontakty ze szkołami noszącymi imię Stanisława Ligonia. W 2000 r. zorganizowaliśmy u nas Zlot Szkół noszących imię Stanisława i Juliusza Ligonia. W dziele popularyzowania postaci patrona Szkoły, a także w innych działaniach regionalnych współpracujemy z rozgłośnią Polskiego Radia Katowice.
Opiekun: mgr Henryka Chmielewska

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl