Remonty i inwestycje

Linki

Dopalacze !
Fundacja Rosa PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Fundacja "Rosa"
ul. Ruska 20/21, lok.9, 50-079 Wrocław
www.fundacjarosa.pl

informuje, że Nasza placówka, w ramach akcji Twoja Szkoła 2009/2010 zgromadziła kwote 284,70 zł. Z poprzednich akcji pozostało 479,03 zł niewykorzystanych środków. Daje to łaczną kwotę 763,72 zł.

Zgodnie z niżej umieszczonym oświadczeniem szkoła wykorzysta zgromadzone środki.

Oświadczenie

zobowiazujemy się do wykorzystania pozyskanych środków na cele zgodne ze statutem fundacji ROSA, a dokładnie z celami zawartymi w Regulaminie akcji "Twoja Szkoła"

"Celem akcji jest działanie na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodziezy, a w szczególności:

  • Wspomaganie procesu kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży;
  • Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach;
  • wspomaganie pracy nauczycieli oraz administracji szkół w celu usprawnienia procesu dydaktycznego;
  • Optymalizacja wydatkowania srodków przeznaczonych na realizowanie programów placówaek szkolnych;
  • Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności komitetów rodzicielskich w szkołach;
  • Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
  • Kształtowanie warunków związanych z poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
  • Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży;
  • Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;"
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl