Regulamin konkursu czytelniczego „Co słychać w Akademii Pana Kleksa?” PDF Drukuj Email
1.Organizatorem konkursu jest biblioteka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach,
ul. Witosa 23.
2.Głównym celem konkursu jest:
•promocja czytelnictwa
•zapoznanie uczniów z twórczością Jana Brzechwy
•rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.
3.Konkurs ma charakter indywidualny i jest adresowany do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 33 w Katowicach.
4.Pytania konkursowe obejmują znajomość treści książki Jana Brzechwy 
pt. „Akademia Pana Kleksa”.
5.Konkurs będzie przeprowadzony w bibliotece szkolnej dnia 11.05.2017 r. 
o godz. 9.45 do 10.30.
6.Swój udział w konkursie należy zgłosić w bibliotece szkolnej do 09.05.2017 r. 
7.O ewentualnej zmianie terminu przeprowadzenia konkursu uczestnicy zostaną wcześniej powiadomieni.
8.Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma
1 punkt.
9.Na konkurs należy zgłosić się punktualnie.
10.Podsumowanie konkursu nastąpi w dniu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
11.Zwycięzca otrzyma nagrodę.
12.W sprawach spornych decyzja należy do organizatora.
 
 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl