Regulamin konkursu czytelniczego „Bajki Ignacego Krasickiego” PDF Drukuj Email

 

pobrany plik

 

Regulamin konkursu czytelniczego

„Bajki Ignacego Krasickiego"

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach, ul. Witosa 23.
2. Głównym celem konkursu jest:
• promocja czytelnictwa
• zapoznanie uczniów z twórczością Ignacego Krasickiego
• rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.
3. Konkurs ma charakter indywidualny i jest adresowany do uczniów klas I-III Gimnazjum nr 6 w Katowicach.
4. Pytania konkursowe obejmują znajomość treści bajek Ignacego Krasickiego:
• Żółw i mysz
• Lis i osieł
• Mądry i głupi
• Wilczki
• Przyjaciele
• Syn i ojciec
• Człowiek i zdrowie
• Ptaszki w klatce
• Dewotka
• Księgi
• Osieł i wół
• Dąb i dynia.
5. Konkurs będzie przeprowadzony w bibliotece szkolnej dnia 27.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.40 (do godz. 11.25).
6. Swój udział w konkursie należy zgłosić w bibliotece szkolnej do 20.02.2017 r.
7. O ewentualnej zmianie terminu przeprowadzenia konkursu uczestnicy zostaną wcześniej powiadomieni.
8. Konkurs będzie przeprowadzony w formie testu.
9. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt.
10. Na konkurs należy zgłosić się punktualnie.
11. Podsumowanie konkursu nastąpi w dniu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
12. Zwycięzca otrzyma nagrodę.
13. W sprawach spornych decyzja należy do organizatora.

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl