XXII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży PDF Drukuj Email

XXII OKLTDiM

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział w Jaśle już po raz 22. zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży "Liryczne Jasło". Wiersze lub opowiadania będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych : szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Tematyka prac jest dowolna (nie mogą to być jednak wypracowania szkolne).
Prace muszą być samodzielne, tzn. nieprzepisane z książek, czasopism lub Internetu. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu:
– w kategorii wiersze –  5 wierszy 
– w kategorii opowiadania – 2 opowiadania.
Opowiadanie nie może przekraczać 8 stron znormalizowanego maszynopisu
Termin składania prac upływa  dnia 31.01.2017r. Laureatom Konkursu w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody – okolicznościowe publikacje zawierające nagrodzone prace  oraz inne nagrody.
Regulamin konkursu i karta uczestnika są dostępne w bibliotece szkolnej. Serdecznie zapraszamy  do udziału w konkursie.
 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl