HOT NEWS
   >>>> news >>>> Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem: www.sp33.katowice.pl  >>>> news  >>>>
Projekt „Klasa z Klasą”- Kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą PDF Drukuj Email

Okrzykiem „Kultura to podstawa, kulturalnym być wypada!” uczniowie klasy 3b rozpoczęli spotkanie „Klasa z klasą” goszcząc w klasie 2d. Na spotkaniu przekazali młodszym koleżankom i kolegom podstawowe zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza szkołą. Na zakończenie wystąpiła pani Kultura, która przypomniała, jak należy zachowywać się w środkach komunikacji miejskiej. 

2016-12-10 220537

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl