Konkurs "Brzechwa dzieciom" PDF Drukuj Email

Brzechwa

Regulamin konkursu czytelniczego
„Brzechwa dzieciom"

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach, ul. Witosa 23.
2. Głównym celem konkursu jest:
• promocja czytelnictwa
• zapoznanie uczniów z twórczością Jana Brzechwy
• rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.
3. Konkurs ma charakter indywidualny i jest adresowany do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach.
4. Pytania konkursowe obejmują znajomość treści wierszy Jana Brzechwy:
• Entliczek-pentliczek
• Hipopotam
• Kaczka-dziwaczka
• Kłamczucha
• Kwoka
• Leń
• Na straganie
• Pomidor
• Samochwała
• Tydzień.
5. Konkurs będzie przeprowadzony w bibliotece szkolnej dnia 28.10.2016 r.
w godz.:
• 9.45-10.30 – klasy I SP
• 10.40-11.25 – klasy II SP
• 11.35-12.20 – klasy III SP.
6. Swój udział w konkursie należy zgłosić w bibliotece szkolnej do 21.10.2016 r.
7. O ewentualnej zmianie terminu przeprowadzenia konkursu uczestnicy zostaną wcześniej powiadomieni.
8. Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu odrębnego dla klas I SP, II SP oraz III SP.
9. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt.
10. Na konkurs należy zgłosić się punktualnie.
11. Podsumowanie konkursu nastąpi w dniu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
12. Zwycięzcy otrzymają nagrody w trzech kategoriach wiekowych:
• klasy I SP
• klasy II SP
• klasy III SP.
13. W sprawach spornych decyzja należy do organizatora.

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl