Wykaz podręczników dla klas I-III SP PDF Drukuj Email

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I, II, III
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33
ROK SZKOLNY 2016/2017

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NR EWIDENCYJNY
W WYKAZIE MEN

KLASA I

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, podręczniki oraz ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych w pierwszej klasie są bezpłatne i będą dostępne dla uczniów
w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego.

KL. I – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” (bez ćwiczeń)

         (do kupienia przez rodziców)

W. Kubik

 

WAM Kraków

 

NR AZ-11-01/10-KR-1/11

 

KLASA II

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, podręczniki oraz ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych w drugiej klasie są bezpłatne i będą dostępne dla uczniów
w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego.

Kl. II– „Kochamy Pana Jezusa”
(bez ćwiczeń)

         (do kupienia przez rodziców)

W. Kubik

WAM Kraków

NR AZ-21-01/10-KR-1/12

KLASA III

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, podręczniki oraz ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych w trzeciej klasie są bezpłatne i będą dostępne dla uczniów
w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego.

Kl. III– „Przyjmujemy Pana Jezusa”
(bez ćwiczeń)

         (do kupienia przez rodziców)

W. Kubik

WAM Kraków

NR AZ-13-01/10-KR-14/13

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl