wolontariat
Wolontariusz - osoba pracująca bez wynagrodzenia w swoim wolnym czasie
Podsumowanie działań Wolontariatu PDF Drukuj Email

wolontariat

W czerwcu br. uczniowie z klas III gimnazjum zakończyli działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu. W jego ramach współpracowali z NZOZ „Karolinka” organizując podopiecznym turnieje, wyjścia, „Słodkie czwartki”. Brali udział w zbiórce zniczy na rzecz cmentarzy na Kresach, zbierali czekolady dla seniorów, jak również spotykali się z emerytami naszego osiedla. To tylko cząstka ich działalności – życzymy im w nowych miejscach kontynuacji pracy wolontariackiej!

Barbara Gorgoń – opiekun Klubu

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl