HOT NEWS
   >>>> news >>>> Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem: www.sp33.katowice.pl  >>>> news  >>>>
ŚWIETLICA

SZKOLNA
swietlica_logo
KIEROWNIK:
mgr ILONA PISKORSKA
 
WYCHOWAWCY:
mgr ZOFIA BULARZ
mgr ANITA KALA
mgr HONORATA NORAS
mgr AGNIESZKA ŚCIERSKA
mgr JADWIGA KALINOWSKA
Konkurs „Moje świąteczne marzenie” PDF Drukuj Email

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.                                                                           

I. Cel konkursu:                                                                                                                        

1. Zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.                                   

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzacja ich twórczości.                                                                                                                                    

3. Propagowanie czytelnictwa.                                                                                                  

 II. Zasady uczestnictwa:                                                                                                 

1.Konkurs adresowany jest do dzieci klas 1-3. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

1.) 6-7 lat        2.) 8-9 lat                                                                                           

2.Gatunek literacki: opowiadanie, wiersz.                                                                                   

3.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.                                 

 4.Każdy uczestnik konkursu może napisać i złożyć tylko jedną pracę.                                       

5. Tematem prac konkursowych jest: „Moje świąteczne marzenie”.                                                 

6. Tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać objętości 3 stron w formacie B5(3 kartki z zeszytu)                                                                                                                            

III. Termin i miejsce składania prac:                                                                                   

1.Prace można składać w świetlicy szkolnej do dnia 15.12.2015r.                                           

2. Prace należy podpisać: imię, nazwisko, adres, wiek i klasa.                                          

3.Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 18.12.2015r. w świetlicy szkolnej                                                                                                                     

IV. Kryteria oceny:                                                                                                              

1. Twórczy charakter utworu,                                                                                                         

2. Poprawność stylistyczna i językowa.                                                                                           

V. Nagrody:                                                                                                                               

1. Dzieci, które zajęły miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody.                                                                                                                     

2. Zwycięskie opowiadania/ wiersze dodatkowo zostaną opublikowane na stronie szkoły w zakładce świetlica.

ZAPRASZAMY

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl