Tydzień Polski PDF Drukuj Email

 flaga

„Dziedzictwo, któremu na imię Polska,
domaga się słów prawdziwych, rzetelnych i prostych.
Gdziekolwiek jesteśmy,
nie moż­na się z tym dziedzictwem rozstawać”

Jan Paweł II

W ramach wychowania patriotycznego w dniach 9 – 13 listopada 2015 roku po raz kolejny uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole TYDZIEŃ POLSKI.

Dlaczego tak dużą wagę przywiązujemy do tego corocznego świętowania?

            Jesteśmy przekonani, że wychowanie naszych uczniów w duchu szacunku i umiłowania własnej Ojczyzny odgrywa istotną rolę w ich kształceniu i stanowi podstawę tożsamości młodego pokolenia.

            W tym roku największy nacisk położono na poznawanie´ własnego kraju, jego historii i kultury oraz wartości, które w tej kulturze występują, ukazywanie wysiłku i dorobku poprzednich pokoleń Polaków, poznawanie życiorysów wyjątkowych rodaków, uroczyste celebrowanie Święta Niepodległości, znajomość dat i wydarzeń istotnych dla losów Ojczyzny, poznawanie historii naszego regionu, a także kształtowanie określonej postawy wobec Ojczyzny.

            Co się działo w naszej szkole w tym czasie?

            Wszystko zaczęło się od udekorowania naszej szkoły pracami plastycznymi uczniów klas młodszych. Plakaty zdobiące szkolne korytarze dotyczyły różnych regionów Polski – tych znanych i tych mniej znanych. Powstały one w ramach konkursu szkolnego, którego celem było zapoznanie uczniów z kulturą i historią różnych regionów Polski oraz zaprezentowanie najciekawszych zakątków naszej Ojczyzny w formie plakatów.

DSC 0771DSC 5321DSC 5319DSC 5322
Poniedziałek ogłoszony został Dniem Biało-Czerwonym. W ten sposób ubrani w biało-czerwone stroje uczniowie ZSO nr 7 oddali hołd DSC 0774barwom narodowym. Hołd symbolowi narodowemu, jakim jest godło narodowe, oddali i młodsi i starsi. Na lekcjach plastyki powstały prace plastyczne, które również stały się elementem zdobiącym szkołę.DSC 0778
          DSC 4814 

 

  We wtorek odbyły się uroczyste apele z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości: dla klas I – III szkoły podstawowej uroczystość przygotowali uczniowie klasy 3c pod kierunkiem pani mgr Mileny Kulińskiej, natomiast klasy IV-VI oraz uczniowie gimnazjum obejrzeli inscenizację artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy 1B, 3A i 3C pod kierunkiem pani mgr Haliny Pustuły -Wójciak i pani mgr Teresy Zioły.DSC 4859

 Czwartek był dniem poznawania życiorysów tych, którzy „potrafili pięknie żyć i pięknie umierać”. Wierzymy, że miłość do ojczystej ziemi implikuje gotowość do jej obrony, dlatego kształ­towanie w uczniach postawy gotowości obrony kraju jest ważnym zadaniem.
Z tym również wiąże się wy­chowanie uczniów do postawy wdzięcz­ności wobec tych, którzy polegli w obro­nie Ojczyzny. Dlatego w tym dniu uczniowie gimnazjum obejrzeli film „Kamienie na szaniec”, opowiadający o losach żyjących w czasie II wojny światowej młodych ludzi, którym przyświecały we wszystkim, co robili, takie wartości jak: miłość do Ojczyzny, przyjaźń i honor.kamienie2
kamienie1

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej obejrzeli film „Ptaki ptakom”, który powstał na podstawie książki Wilhelma Szewczyka pod tym samym tytułem, a opowiada o walkach Ślązaków z Niemcami we wrześniu 1939 roku oraz o bohaterskiej obronie wieży spadochronowej przez młodych polskich harcerzy.ptaki2ptaki1

 

Piątek był dniem podsumowującym Tydzień Polski. I znowu w szkole pojawili się biało-czerwoni uczniowie.DSC 4986

DSC 5040

Na podsumowujących apelach uczniowie obejrzeli film edukacyjny o historii Polski, konkursowe prezentacje na temat różnych regionów Polski, a potem…odebrali nagrody za zwycięskie prace konkursowe.

Laureatami zostali:

I miejsce - klasa 5a szkoły podstawowej za prezentację na temat Ziemi Lubuskiej

II miejsce - klasa 3C gimnazjum za prezentację na temat Podlasia

III miejsce (ex aequo) - klasa 4a szkoły podstawowej za prezentację na temat Beskidów oraz klasa 6b szkoły podstawowej za prezentację na temat Mazur.

Wyróżnienie otrzymała klasa 6c za prezentację na temat Małopolski.

To był wyjątkowy tydzień w naszej szkole. Tydzień pielęgnowania radosnego patriotyzmu, tydzień żywych lekcji historii, tydzień utrwalający wśród młodzieży świadomość tożsamości narodowej i dumę z bycia Polakiem.

Wierzymy, że dzięki temu nasi uczniowie będą mogli jeszcze lepiej zrozumieć jak funkcjonuje świat, od czego zależy pomyślność i szczęście ludzi, jakie są ich korzenie
i jak kształtowała się tożsamość społeczności, z którą się solidaryzuje.

polska

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl