Zajęcia rozwijające zainteresowania - koła przedmiotowe PDF Drukuj Email

REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 2016/2017

 (1 półrocze)

Nauczyciel realizujący

Rodzaj zajęć, przedmiot

Dla kogo są realizowane zajęcia

Dzień tygodnia,
sala, godzina

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINERESOWANIA – KOŁA PRZEDMIOTOWE

Ż. Adamczyk

Kółko plastyczne

Klasa 2e

Dzień:poniedziałek
Godz.: 12.40
Sala: 139

J. Baron

Kółko plastyczno – literackie

Klasy 1 - 3

Dzień: czwartek
Godz.: 8.50
Sala: 228

D. Boral

Kółko zainteresowań

Klasa 3e

Dzień:poniedziałek
Godz.: 11.35
Sala: 220

E. Bryl

Zabawy słowem

Klasa 2a

Dzień: wtorek
Godz.: 11.35
Sala: 227

H. Brzenczek

Kółko plastyczne

Klasa 2g

Dzień: wtorek
Godz.: 11.35
Sala: 135

I. Kozdrach

Koło głośnego czytania

Klasa 1b

Dzień: środa
Godz.: 13.40
Sala: 226

D. Nowak

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Klasa 2c

Dzień: środa
Godz.: 12.40
Sala: 219

D. Nowak

Kółko plastyczne

Klasa 2c

Dzień: czwartek
Godz.: 12.40
Sala: 219

A. Piela

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Klasa 1a

Dzień: piątek
Godz.: 13.20
Sala: 218

B. Szczygieł

Zajęcia artystyczne

Klasy 1 – 3 SP

Dzień: poniedziałek
Godz.: 15.25
Sala: 223

B. Szczygieł

Zajęcia artystyczne

Klasy 1 – 3 SP

Dzień: poniedziałek
Godz.: 16.10
Sala: 223

A. Tomzik

Wartości w świecie dziecka

Klasa 3f

Dzień: wtorek
Godz.: 11.35
Sala: 134

A. Tomzik

Programowanie w Baltie

Klasa 3f

Dzień: piątek
Godz.: 12.40
Sala: 214

B. Mąsior

Zajęcia rozwijające zainteresowania programistyczne  (Innowacja)

Klasa 1b

Dzień: wtorek

Godz.:11.40

Sala: 214 

 

Nauczyciel realizujący

Rodzaj zajęć

Dla kogo są realizowane zajęcia

Dzień tygodnia, godzina, sala

Borowska Marta

Kółko biblijne

dla chętnych uczniów

Dzień: wtorek
Godz.: 14:30
Sala: 209

Czernecka Anna

Kółko chemiczno - fizyczne

dla chętnych uczniów gimnazjum

Dzień: poniedziałek
Godz.: 13:40 – 15:15
Sala: 159

Durczyńska Ilona

„Bezpiecznie TU
i TAM” – projekt edukacyjny

klasy IV – VI SP

Dzień: poniedziałek,
Godz.: 13:40
Sala: 232

Dutkiewicz Ewa

Klub ekologiczny

dla chętnych uczniów

Dzień: poniedziałek
Godz.: 13:40
Sala: 249

Grzesiak Alina

Kółko przyrodnicze

dla chętnych uczniów klas IV – VI SP

Dzień: wtorek
Godz.: 14:30
Sala: 250

Jakubiec Jarosław

Zajęcia sportowe - koszykówka

klasy I – III gimnazjum

Dzień: sobota
Godz.: 10:00
Sala: gimnastyczna

Jasińska Marta

Zajęcia sportowe

klasy I – III gimnazjum

Dzień: środa
Godz.: 15:30
Sala: siłownia
Dzień: czwartek
Godz.: 7:05
Sala: siłownia

dla chętnych szkoła podstawowa
i gimnazjum

Dzień: piątek
Godz.: 13:30
Sala: gimnastyczna

Jasiński Dariusz

Zajęcia sportowe - siłownia

klasy I- III gimnazjum

Dzień: poniedziałek, wtorek, środa
Godz.: 16:45
Sala: siłownia

Juranek Grzegorz

Kółko religijne

dla chętnych

Dzień: czwartek
Godz.: 14:30
Sala: 209

Głatki Agata

Kółko scrabble

dla chętnych:

grupa młodsza

Dzień: poniedziałek
Godz.: 8:30
Sala: biblioteka

dla chętnych:

grupa starsza

Dzień: poniedziałek
Godz.: 13:30
Sala: biblioteka

Kąkol Tomasz

Zajęcia sportowe - siłownia

klasy I- III gimnazjum

Dzień: piątek
Godz.: 14:30
Sala: siłownia

Kipińska Agata

Kółko matematyczne

klasy I- III gimnazjum

Dzień: poniedziałek, Godz.: 13:40
Sala: 157

Konieczna – Lubera Katarzyna

Szkolny Klub Europejski

dla chętnych

Dzień: czwartek
Godz.: 13;40
Sala: 245     

Łukowicz Michał

Kółko teatralno -filmowe

dla zainteresowanych uczniów klas gimnazjalnych

Dzień: wtorek
Godz.: 14:30
Sala: 236

Kółko literackie

dla zainteresowanych uczniów klas gimnazjalnych

Dzień: wtorek
Godz.: 7:05
Sala: 236

Melich – Czereczon Bogusława

Kółko plastyczne

klasy IV – VI

klasy I – III gimnazjum

Dzień: środa
Godz.: 12:40 – 15:15
Sala: 121

Poddańczyk Barbara

Telewizja Szkolna

dla zainteresowanych uczniów klas szkoły podstawowej i uczniów klas gimnazjalnych

Dzień: środa
Godz.: 16:00
Sala: 119

Rawiak Wioletta

Koło Przyjaciół Biblioteki

dla zainteresowanych uczniów klas IV – VI SP i gimnazjum

Dzień: wtorek
Godz.: 12:30
Sala: biblioteka

Rzeszutek Krzysztof

Zajęcia sportowe - siłownia

dla chętnych uczniów klas I – III gimnazjum

Dzień: czwartek
Godz.: 14:30
Sala: siłownia
Dzień: piątek
Godz.: 13:30
Sala: siłownia

Szczypiński Marcin

Zajęcia sportowe - siłownia

dla zainteresowanych uczniów klas I – III gimnazjum

Dzień: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
Godz.: 17:30
Sala: siłownia

Szyndler – Łukasik Beata

Kółko historyczno - polonistyczne

klasy IV – VI SP

Dzień: środa
Godz.: 13:40
Sala:

Tarajkowski Zbigniew

Zespół wokalny
„Bez zapowiedzi”

dla zainteresowanych uczniów SP
i gimnazjum

Dzień: poniedziałek, wtorek
Godz.: 14:30
Sala: 119

Witańska Eliza

e-Twinning

klasy I – III gimnazjum

Dzień: poniedziałek
Godz.: 14:30
Sala: 167

Wolny Agnieszka

Szkolny Klub Europejski

dla chętnych uczniów klas gimnazjalnych

Dzień: czwartek
Godz.: 14:30
Sala: 160

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl