Procedury za brak wpłaty PDF Drukuj Email
Procedury dotyczące osób, które spóźniają się z wpłatami za obiady szkolne

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZSO nr7 w Katowicach opłat za obiady w stołówce szkolnej dokonuje się do 10-go każdego miesiąca (proszę pamiętać że 10-ty to data zaksięgowania opłaty na koncie szkoły)

Procedura postępowania wobec dłużników:

  1. Ustne przypomnienie dziecku o mijającym terminie opłat
  2. Pisemne przypomnienie rodzicom lub opiekunom o mijającym terminie opłat za pośrednictwem dziecka poprzez zeszyt korespondencyjny lub informację wysłaną na na podany adres e-mail.
  3. Telefoniczne poinformowanie rodziców bądź opiekunów przez wychowawcę
  4. Wezwanie do zapłaty wysłane do rodziców bądź opiekunów listem poleconym.
  5. W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl