Regulamin stołówki PDF Drukuj Email

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

 1. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 1200 -14 45 .

 2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej. (zał. 1)

 3. Koszt jednego pełnego posiłku wynosi 3 zł.

 4. Miesięczny koszt posiłków podawany jest do wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły, na tablicy informacyjnej w poczekalni zespołu szkół oraz przesyłany na indywidualne adresy mailowe rodziców.

 5. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze
  26 1020 2313 0000 3502 0515 1818.
  Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

 1. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę zespołu szkół, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy wpłata.

  Np. ZSO nr7, JAN KOWALSKI, OBIADY- MARZEC

 1. Wpłat za obiady uczniowskie w stołówkach szkolnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Miasta Katowice należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca. Dyrektor ZSO nr 7 po konsultacjach z rodzicami podjął decyzję o przedłużeniu tego terminu do 10 dnia każdego miesiąca. 10- ty to data zaksięgowania opłaty na koncie.

 2. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć w wersji papierowej do świetlicy szkolnej lub stołówki szkolnej, bądź w wersji elektronicznej przesyłając na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 3. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku nieobecności powyżej trzech dni.

 4. Informacje o zwrotach przekazywane są na indywidualne adresy mailowe rodziców.
  Kwotę zwrotu należy odliczyć od opłaty za następny miesiąc.

 1. Kwoty nadpłat nieodliczonych przez rodziców zwracane są na podane w deklaracji numery kont bankowych.

 2. W przypadku braku wpłat uruchamiane są procedury postępowania wobec dłużników.

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl