Ogłoszenie PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

KONKURS FOTOGRAFICZNY dla klas I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

,,PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”.

przebisnieg

Regulamin konkursu fotograficznego ,,Pierwsze oznaki wiosny”

Cele konkursu:

Celem konkursu jest rozbudzanie ciekawości uczniów, zmianami jakie zachodzą w przyrodzie wczesną wiosną.

Uczestnicy:

  1. W konkursie biorą udział uczniowie z klas I-III SP.

  2. Z każdej klasy może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów.

  3. Nie ma podziału na kategorie wiekowe.

Warunki przystąpienia do konkursu:

  1. Zdjęcia należy złożyć u wychowawcy w nieprzekraczającym terminie 31.03.2015

  2. Format w jakim są wykonane zdjęcia to 13x18 lub 15x21. Zdjęcia w mniejszym formacie nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.

  3. Zdjęcia należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą – na odwrocie zdjęcia.

  4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31.03.2015

  5. Wszystkie prace konkursowe zostaną wywieszone.

Opiekunowie konkursu:

p. Anna Supińska

p. Milena Kulińska

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl