KONKURS PDF Drukuj Email

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I MŁODZIEŻ  ZSO7 w Katowicach

do wzięcia udziału w Konkursie CREATIVE BALTIE 2014

     Jest to międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Do programowania należy używać programu SGP Baltie 3. Organizatorem konkursu jestSGP Systems z partnerami. Wszyscy uczestnicy będą mieli do pobrania dyplomy na serwerze konkursowym. Będą tam też publikowane najlepsze programy.Termin zgłoszenia i przesłania prac  -  1.10.2014 do godz. 18:00. Międzynarodowy final w Czechach -  29.11.2014 godz. 9:00-16:30.

Więcej na temat Baltiego dowiesz się na stronie www.sgpsys.pl  Zapraszamy do pobrania programu Baltie 3  i  do zabawy w programistę. Rejestracji ucznia dokonuje nauczyciel (edukacji wczesnoszkolnej lub informatyki).

Koordynator TIB - Beata Mąsior

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl