Remonty i inwestycje

Linki

Dopalacze !
WYPRAWKA SZKOLNA 2014 PDF Drukuj Email

Uwaga rodzice klas II, III, VI SP spełniających kryteria dochodowe w wysokości 539 zł netto na osobę w rodzinie oraz rodzice uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wyżej wymieniona niepełnosprawność, proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym dnia 1.09.2014 r.

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl