Remonty i inwestycje

Linki

Dopalacze !
Gabinet Informacje PDF Drukuj Email

 
W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z NASTEPUJĄCYMI INSTYTUCJAMI:

 

  1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1

     UL. RATAJA 14, KATOWICE, TEL. 032/ 254 – 23 – 12

 

-    DIAGNOZA TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

-    ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE,

     W TYM DLA DZIECI DYSLEKTYCZNYCH

-          INDYWIDUALNA I GRUPOWA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA  

Z WŁĄCZENIEM RODZICÓW      

-    ZAJĘCIA STYMULUJĄCE DLA DZIECI Z NIEDOBORAMI ROZWOJOWYMI

-          TERAPIA DZIECI MOCZĄCYCH SIĘ

-          KWALIFIKACJA DZIECI DO RÓŻNYCH FORM KSZTAŁCENIA I OPIEKI

-          PUNKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY DALSZEGO KSZTAŁCENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

-          POMOC LOGOPEDYCZNA

 

  1. SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

UL. OKRZEI 4, KATOWICE, TEL.032/ 258 – 35 – 12

 

-          DIAGNOZA PROBLEMÓW WYSTĘPUJACYCH W RELACJACH RODZINNYCH

-          TERAPIA INDYWIDUALNA I SYSTEMOWA RODZIN

 

  1. SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

UL. SOKOLSKA 26, KATOWICE, TEL. 032/  259 – 95 –83

 

      -    DIAGNOZA TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

           ZWIĄZANYCH Z PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI DZIECI

           I MŁODZIEŻY

      -    PORADY SPECJALISTÓW DOTYCZĄCYCH DZIECI NIEDOWIDZĄCYCH,

           NIEDOSŁYSZĄCYCH, Z PROBLEMAMI NEUROLOGICZNYMI,

           Z ZABURZENIAMI MOWY, Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU,

           Z  ZABURZENIAMI ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO

 

 

 

W ZAKRESIE POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z:

 

  1. GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM ZDROWIA I MATKI

     UL. MEDYKÓW 16, KATOWICE, TEL. 032/ 207 – 18 –00

 

  1. ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

    UL. POWSTAŃCÓW 31, KATOWICE, TEL. 032/ 255 – 28 – 54

 

 

 

 

 

 

W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z

 

MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ,

UL. GLIWICKA 96, KATOWICE, TEL. 032/ 353 –02 –78

 

OPRÓCZ POMOCY MATERIALNEJ MOPS OFERUJE:

 

-  POMOC RODZINIE W KRYZYSIE I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

-  POMOC DLA OSÓB I RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

-  DOFINANSOWANIE DO POSIŁKÓW SZKOLNYCH

 

 

 

W GABINECIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ MOŻNA OTRZYMAĆ FORMULARZE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO.

STYPENDIUM TO PRZYSŁUGUJE UCZNIOM, KTÓRYCH DOCHÓD W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 351 ZŁ (NETTO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZA SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z :

 

VII KOMISARIATEM POLICJI

W KATOWICACH, UL.TYSIĄCLECIA 5, TEL. 032/ 200 –39 –00

 

KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W KATOWICACH, KATOWICE, UL.LOMPY 19

TEL. 032/ 200 – 22 – 22

 

W ZAKRESIE:

PROWADZENIA PRELEKCJI DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ ORAZ RODZICÓW W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH,

WYJAŚNIANIA INCYDENTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE NA TERENIE SZKOŁY, REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl