Interklasa PDF Drukuj Email

interklasa2
Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach, w drodze ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP, otrzymała w dniu 10 czerwca 2013 r.
„Znak Jakości Interkl@sa" na 2 lata.interklasa3
Znak Jakości Interkl@sa przyznawany jest placówkom, które najlepiej przygotowują swoich uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, promują ideę społeczeństwa opartego na wiedzy, a także w sposób twórczy wykorzystują komputery i Internet w procesie edukacji.

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl