HOT NEWS
   >>>> news >>>> Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem: www.sp33.katowice.pl  >>>> news  >>>>
Projekt "Przedsiębiorcze dzieci" PDF Drukuj Email

przedsiebiorcze dzieci1
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Przedsiębiorcze dzieci”, który realizowany jest przez Fundację Rozwoju Świętochłowic dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Cele projektu:

Projekt „Przedsiębiorcze dzieci” ma na celu zbudowanie modelu edukacyjnego zwiększającego wiedzę dzieci z dziedziny edukacji finansowej, ekonomii i przedsiębiorczości, a także wyposażenie
w umiejętności podejmowania codziennych decyzji finansowych opartych na oszczędności i racjonalizowaniu wydatków. Celem jest również uświadomienie rodzicom roli jaką pełnią w procesie edukacji finansowej swoich dzieci.

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

  • zajęcia dla uczennic i uczniów klas I – III w dwunastu szkołach podstawowych aglomeracji śląskiej zwiększające wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i edukacji finansowej,
  • konkurs na najlepszy plakat promujący aktywny udział dzieci i rodziców w edukacji finansowej,
  • tworzenie filmu z przebiegu realizacji projektu,
  • cykl spotkań z rodzicami uczestników projektu.

Projekt realizowany jest w okresie styczeń - czerwiec 2013 r.

Szczegółowych informacji o projekcie można zasięgnąć na stronie www.swietochlowice.org.pl zakładka projekty, Przedsiębiorcze dzieci.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

przedsiebiorcze dzieci2

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl