znak jakosci

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

ubiega się o Znak Jakości Interkl@sa 2013

Wyrównywanie szans edukacyjnych PDF Drukuj Email

Przystąpienie do pilotażowego programu „Lekki jak piórko” i prowadzenie mobilnej pracowni komputerowej, dało możliwość prowadzone zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w pracowni notebooków. Każdy nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze według wskazówek opracowanych przez Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Stały kontakt mailowy z rodzicami, przesyłanie przez nauczyciela materiałów i informacji z zajęć, które dziecko opuściło w czasie nieobecności. Monitorowanie nadrobienia materiału po powrocie dziecka w czasie zajęć dodatkowych. Te wszystkie działania sprawiają, że dzieci dość szybko nadrabiają stracony materiał i wyrównują zaburzone funkcje.

Na zajęciach komputerowych Klubu „Niebieskie Migdały” uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu i przygotowywania się do lekcji pod kierunkiem opiekunów programu profilaktycznego „Lubimy się bawić”. Uczą się też na tych zajęciach wykorzystując gry edukacyjne w Internecie.http://www.klub-niebieskie.pl/galleries/5

Pod opieką nauczycieli biblioteki szkolnej uczniowie mogą skorzystać z komputerów i Internetu w poszukiwaniu wiadomości z danego przedmiotu i odrobić zadania domowe.

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych.ppt

Wyrównywanie szans edukacyjnych2.ppt

 

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl