znak jakosci

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

ubiega się o Znak Jakości Interkl@sa 2013

Certyfikat Umijętności Komputerowych - nauczyciele PDF Drukuj Email

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe w zakresie PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE „EDUKACJA INFORMATYCZNA I TECHNICZNA” o specjalności INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach; Uniwersytet Śląski 2009 r. 1 osoba
Studia podyplomowe w zakresie TECHNOLOGIA  INFORMACYJNA  I  INFORMATYKA W SZKOLE/ Kolegium Zarządzania; Wydział Zarządzania; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005 r. 1 osoba
Studia podyplomowe w zakresie PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE „ INFORMATYKA  I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W DYDAKTYCE”  / Wydział Techniki; Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2002 1 osoba
 Studia podyplomowe w zakresie   INFORMATYKA  W  SZKOLE  / Kolegium Zarządzania; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1996 r.  1 osoba.

Studia podyplomowe w zakresie INFORMATYKA I TECHNOLOGIA

INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania                      1

w Katowicach, 2013 r.                                                                                                     osoba.

Łącznie studia podyplomowe z TI – 5  osób.

SZKOLENIA, KURSY, WARSZTATY

Szkolenia w ramach projektu  współfinansowany  przez Unię Europejską „E-edukator- przygotowanie nauczycieli do pracy z zastosowaniem e-learningu”:

 „Podstawy obsługi komputera” w dniach: 23.11.2009r.-19.12.2009r. (60 jl)

„Dydaktyka w e-learningu” w dniach :22.12.2009r.-26.01.2010r.(40jl)

„Wykorzystanie grafiki komputerowej i multimediów w e-learningu” w dniach 28.01.2010-

   11.02.2010r.(40j.l)

„Tworzenie kursów e-learningowych” w dniach: 6.03.2010r.-25.03.2010r.( 40jl)

     Miejsce szkoleń- Katowice                                                             -   1   nauczyciel

 Zaawansowane studium komputerowe w zakresie znajomości programów:

     Page Maker 6.5,Corel 9, Photoshop 5,QuarkXPress 4 ( 100 godzin szkolenia)

09-11.2002r; Katowice                                                                      -  1 nauczyciel                                                                                                      

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni     

internetowej- moduł I (40godzin) 24.02-28.02.2007, moduł II ( 40 godzin )

31.03-04.04.2008r Katowice                                                              -   1 nauczyciel                                                                                               

Kurs doskonalenia TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE  SZKOLNEJ    moduł I (24 godziny)   moduł II (24 godziny) moduł III ( 24 godziny) rok szkolny 2006/2007 „WOM” Katowice                                - 1 nauczyciel

 rok szk.2007/2008 „WOM” Katowice                                                      -  9 nauczycieli

Kurs  TECHNOLOGIA  INFORMACYJNA  W PRACY  NAUCZYCIELA  (56 GODZIN)

 w dniach 23.10.2004r.- 15.06.2005r. kiss Katowice.                                - 1 nauczyciel

SZKOLENIE Z ZAKRESU METODYKI E-LEARNINGU (50 godzin)

   12.01.2011- 24.02.2001 „WOM”, Katowice                                         - 1 nauczyciel

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni     

internetowej- moduł I  (40godzin dydaktycznych); 12-16.11.2007r.Katowice   - 1 nauczyciel                                                                                                   

Kurs doskonalący OPIEKUN SZKOLNEGO CENTRUM  MULTIMEDIALNEGO

 I INFORMACYJNEGO- OCM (40 h) – rok szk.2007/2008 „WOM” Katowice -  1 nauczyciel

Kurs doskonalący Zapoznanie się ze sposobami wdrażania TI i możliwościami jej wykorzystania w usprawnieniu zarządzania oraz w kreowaniu wizerunku szkoły –kurs K ( 40 godzin) rok szkolny 2007/2008 „WOM” Katowice                                             - 1 nauczyciel

Kurs doskonalący PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO  MOL ( 30 godzin dydaktycznych) rok szkolny 2001/2002  „WOM” Katowice                                                                 - 1 nauczyciel

Kurs ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DYDAKTYCE  w ramach Studiów Podyplomowych z Matematyki (30 godzin)  2000/2001 Katowice - 1 nauczyciel

Kurs doskonalący  PROJEKTOWANIE  STRON  WWW – PODSTAWY HTML  część I

( 30 godzin)   rok szkolny 2010/2011 „WOM” Katowice                           - 1 nauczyciel                                                                                                     

SZKOLENIA  PONIŻEJ  30  GODZIN

Kurs doskonalący PROJEKTOWANIE  STRON  WWW – PODSTAWY HTML  część I

  (25 godzin) rok szkolny 2004/2005 „WOM” Katowice                             - 1 nauczyciel

Kurs doskonalący KOMPUTER W PROCESIE  DYDAKTYCZNYM ( PRZEDMIOTY

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE)  (20 h) rok szkolny 2003/2004 Katowice  - 1 nauczyciel

Szkolenie E- kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych (20 godzin) 18.11.2010r. Katowice                         -1 nauczyciel

Warsztaty metodyczne TEX- EDYTOR TEKSTU I EDYTOR RÓWNAŃ (12 godzin) rok szkolny 2003/2004 „WOM” Katowice                                                         - 1 nauczyciel                                                                                                    

Warsztaty metodyczne WYKORZYSTANIE ICT NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO – LEKCJA ELEKTRONICZNA  ( 10 godzin)   rok szkolny 2012/2013 „WOM” Katowice           - 1nauczyciel                                                                                                      

Szkolenie WYKORZYSTANIE ICT NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO- WebQuest (10 godzin) rok szkolny 2012/2013 „WOM” Katowice                                     - 1 nauczyciel                                                                                      

Kurs NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W NADZORZE PEDAGOGICZNYM (10 godzin)

16.11.2010r i 18.11.2010r; Sosnowiec                  - 2 nauczycieli                                                                                                                

Konferencja MULTIMEDIA I EDUKACJA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (8 godzin) rok szkolny 2003/2004; Katowice                                              - 1 nauczyciel                                                                                                      

Szkolenie JASNA I CIEMNA STRONA INTERNETU W RAMACH PROGRAMU „ Pracuję z klasą” ( 6 godzin)  14.01.2012r                                                                   -1 nauczyciel                                                  

Szkolenie z cyklu BEZPIECZNY  INTERNET (4 godz)  13.12.2004r KCEN  W-wa    

-1 nauczyciel                                                                                                                   

Szkolenia i warsztaty  dotyczące NARZĘDZI  WSPOMAGAJĄCYCH  NAUCZYCIELA  W  PRACY  Z  UCZNIEM W EDUKACJI  WCZESNOSZKOLNEJ  ( 4 godziny)  01.12.2011r          - 2 nauczycieli

- Konferencja RYSUNEK  TECHNICZNY  NA  KOMPUTERZE (3 godziny) rok szkolny 2007/2008  „WOM” Katowice                                                                      - 1 nauczyciel

Szkolenie FRONTER  COMMUNITY z zakresu wykorzystania platformy edukacyjnej w prowadzeniu projektów; (3 godziny) 12.05.2010;Wrocław                         - 1 nauczyciel                                                    

Konferencja EDUKACJA MEDIALNA ( 2 godziny)  22.09.2010r,Katowice  - 1 nauczyciel

Szkolenie OBSŁUGA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO „ OCENA OPISOWA” DLA NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO ( 2 godziny) 08.10.2004r; Katowice                              - 1 nauczyciel                         

Międzynarodowa Konferencja MULTIMEDIA W ŚWIECIE DZIECKA KONTEKSTY     PEDAGOGICZNE I SPOŁECZNE 23.05.2012r.,Dabrowa Górnicza           - 3 nauczycieli

Konferencja SPECJALISTA ICT W EDUKACJI SZKOLNEJ” 28.03.2011r. Katowice  -1 nauczyciel

VII Konferencja Naukowo-Metodyczna im.dra Janusza Trawki „Technologia informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy” „ Quo vadis szkoło” 21.11.2012r, Katowice          - 1 nauczyciel

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl