znak jakosci

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

ubiega się o Znak Jakości Interkl@sa 2013

Współpraca PDF Drukuj Email

Szkoła realizowała i realizuje następujące projekty

1.Lekki jak piórko” - Szkoła XXI wieku, wykorzystanie technologii informatycznych w nauczaniu pod hasłem: „Lekki jak piórko -  multimedialnadla ucznia". Projekt polega na wprowadzeniu programu nauczania z zastosowaniem notebooków.

2.„TWÓRCZA INFORMATYKA Z BALTIE” – projekt polega na poznaniu i wdrożeniu programu Baltie 3 służącemu do nauki programowania.

3.Projekt eTwinning - pomógł znaleźć partnerów w krajach europejskich w celu wspólnej pracy, dzielenia wspózainteresowań i rozwijania wzajemnego zrozumienia.

4.Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o zaprzyjaźnionych miastach Katowice – Ostrawa. Upowszechnia współpracę i wymianę informacji między uczniami Polski i Czech.

5.PROJEKT „W KRAINIE BAJEK I BAŚNI” DLA KLAS I – II realizowany od 2011 roku. Promuje czytanie książek tradycyjnych i nowe technologie ich powstawania. Współpraca z Biblioteką Miejską.


Współpraca.ppt

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl