znak jakosci

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

ubiega się o Znak Jakości Interkl@sa 2013

Biblioteka PDF Drukuj Email

     Działalność biblioteki w Szkole Podstawowej nr 33 opiera się na wspieraniu procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów. Biblioteka zatrudnia 2 nauczycieli bibliotekarzy, którzy chętnie służą pomocą. Można w niej korzystać z księgozbioru oraz stanowisk multimedialnych, przez 5 dni w tygodniu. Zbiory biblioteki to ok. 26 tys. książek, 120 filmów i programów edukacyjnych. Każdy z komputerów podłączony jest do Internetu, a treści niepożądane filtrowane są przez program Opiekun Ucznia zainstalowany na każdym komputerze. Uczniowie korzystają z czytelni, gdzie uczą się, odrabiają zadania oraz organizują sobie samopomoc uczniowską w nauce. Wielu z nich korzysta również z komputerów, przygotowując prezentacje multimedialne na lekcje oraz różnego rodzaju konkursy. Z komputerów korzystają również nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Nauczyciele wykorzystują komputery do pracy w systemie Dziennik Elektroniczny LIBRUS, do drukowania świadectw w programie Świadectwa Szkolne oraz przygotowując materiały dydaktyczne dla uczniów.

     Praca bibliotekarzy nie ogranicza się tylko do wypożyczania książek, lecz do zaspokajania dziecięcej ciekawości świata, kształtowania kultury osobistej oraz nawyku obcowania z książką.  Nauczyciele bibliotekarze organizują wraz z młodzieżą wiele konkursów dla uczniów szkoły podstawowej, w których uczniowie bardzo chętnie biorą udział. W bibliotece organizowane są także wystawy np.: „Książka przyjacielem od lat – książki wydane przed 50-ciu laty i starsze”. Dodatkowe środki na zakup książek pozyskiwane są poprzez organizowanie kiermaszów we współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki z Tuliszkowa oraz jako dar od Rady Rodziców. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką i MBP, poprzez udział uczniów w konkursach oraz akcji charytatywnej (zbieranie darów dla Hospicjum „Cordis” w Katowicach). Biblioteka posiada program biblioteczny MOL OPTIVUM  wykorzystywany  do ewidencjonowania zbiorów, katalogowania, a w przyszłości również do obsługi czytelników.


Biblioteka.ppt

PREZENTACJE UCZNIÓW:

Instrumenty muzyczne.ppt

Przyroda - Niziny Polski.ppt

Lasy w Polsce.ppt

Budowa komputera.ppt

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl