Regulamin Biblioteki PDF Drukuj Email


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZSO nr 7 w Katowicach

I. WARUNKI KORZYSTANIA

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zaznajomienia się i przestrzegania regulaminu.

3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich pokarmów i napojów.

 

II. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

  • wypożyczając je do domu (książki )
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma )
  • nauczyciele mogą wypożyczać każdy rodzaj zbiorów do wykorzystania na terenie szkoły.

2. Uczniowie i ich rodzice mogą wypożyczyć jednorazowo 3 książki:

  • jedną lekturę na okres 1 miesiąca
  • dwie inne pozycje na okres 1 miesiąca.

3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Więcej niż 3 pozycje wypożyczyć mogą:

  • nauczyciele (i inni pracownicy szkoły)
  • uczniowie biorący udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

6. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, bądź inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej ).

8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki:

  • przez uczniów i ich rodziców do końca maja każdego roku
  • przez nauczycieli (i innych pracowników szkoły ) przed końcem roku szkolnego.

9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

III. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCY KLASY Z BIBLIOTEKĄ

1. Wyznaczenie łącznika z biblioteką.

2. Okresowa kontrola działalności łączników.

3. Egzekwowanie terminowego zwrotu książek.

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl