Akcja „Bezpieczne ferie 2016” PDF Drukuj Email

                                                                                                                                                 Katowice, 26.01.2016r.

Szanowni Dyrektorzy katowickich jednostek oświatowych,

            W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w województwie śląskim (od 15 do 28 lutego br.), wojewoda śląski podjął działania, które pozwolą na przygotowanie oraz realizację przedsięwzięć, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży , jak również turystów przemieszczających się przez teren województwa śląskiego. Działania zostaną podjęte w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2016” i prowadzone będą w okresie od 18 stycznia do 29 lutego 2016r.

            Głównym celem akcji będzie zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych województwa, bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku oraz bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania.

            Mając na uwadze powyższe cele, proszę Państwa o podjęcie działań polegających
w szczególności na: nawiązaniu współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w celu propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, kontroli obiektów, w których organizowany będzie wypoczynek dzieci i młodzieży oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych, tworzeniu warunków dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, inicjowaniu i organizowaniu alternatywnych form aktywności dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach, świetlicach, włączaniu do akcji straży miejskich i gminnych oraz zapewnieniu gotowości służb dyżurnych do reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach i zagrożeniach związanych z zimowym wypoczynkiem.

            Wszelkie nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży proszę zgłaszać pod numerem 32 20 77 077. Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie zamieszczony baner promujący akcję „Bezpieczne ferie 2016”,
z podstroną zawierającą informacje o koordynatorach akcji, miejscach kontroli autokarów przed wyjazdem na wypoczynek oraz zadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

Proszę o umieszczenie na stronach internetowych Państwa placówek linku do powyższego banera.

            Pytania związane z koordynacją przedsięwzięcia, proszę kierować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod nr tel.32 20 77 267.

                                                                                                           Z poważaniem

         Mieczysław Żyrek

Naczelnik WE

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl