ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH PDF Drukuj Email

 Zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w konkursach języka angielskiego związanych ze zdrowym odżywianiem.

  1. Konkurs plastyczny dla kl.1-3 „I love fruit and vegetables".
  2. Komputerowy konkurs plastyczny dla kl.2-3„I love fruit and vegetables"
  3. Konkurs plastyczny dla kl. IV- VI „Healthy food is good for you"
  4. Konkurs na prezentację multimedialną dla kl. IV-VI„Healthy food is good for you"

 

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

I LOVE FRUIT AND VEGETABLES 

I. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. 

II. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  przedstawiającej     

    a) słowniczek obrazkowy o tematyce „owoce i warzywa” lub 

    b) dowolny obrazek składający się z samych owoców/warzyw. 

III. Praca musi zawierać angielskie podpisy owoców/warzyw. 

    a) uczniowie klas pierwszych podpisują owoce/warzywa stosując  

 tylko  poznane kolory. 

    b) uczniowie klas drugich i trzecich opisują obrazki stosując poznane    

        kolory oraz odpowiednie słownictwo angielskie np. a yellow banana, 

two green tomatoes, a big red apple  itp. 

IV. Prace muszą być wykonane na brystolu/bloku rysunkowym dowolnych

      rozmiarów. 

V. Technika wykonania jest dowolna. 

VI. Prace muszą być wykonane indywidualnie lub w parach. 

VII. Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematem konkursu 

- poprawność językowa 

-pomysłowość 

 VIII. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę 

IX. Prace  należy dostarczyć do pani M. Nowak-Pilśniak do05.12.2013r. 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zso7.katowice.pl

REGULAMIN  KOMPUTEROWEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO

I LOVE FRUIT AND VEGETABLES

I. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 2-3 szkoły podstawowej. 

II. Zadaniem konkursowym jest wykonanie obrazka przedstawiającego 

    a) słowniczek obrazkowy o tematyce „owoce i warzywa” lub 

    b) dowolny obrazek  składający się z owoców/warzyw 

III.  Obrazek  musi się składać z części graficznej i językowej (obowiązkowe są 

angielskie podpisy owoców/warzyw.) 

IV. Prace  powinny być wykonane w programie graficznym  Paint. 

V. Prace muszą być wykonane indywidualnie (nie dopuszcza się prac      

     grupowych) 

VI. Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematem konkursu

- poprawność językowa 

-pomysłowość 

 VII Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę

VIII. Prace  należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

W e-mailu powinny znaleźć się Imię i Nazwisko oraz klasa autora pracy z dopiskiem KONKURS I-III SP 

VIII. Termin nadsyłania prac mija 05.12. 2013r 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zso7.katowice.pl 

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

HEALTHY  FOOD  IS  GOOD  FOR YOU !

I. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. 

II. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  promującej  

     ZDROWY SPOSÓB ODŻYWIANIA I ZDROWY STYL ŻYCIA 

     – należy wykonać ( do wyboru) :

    a) zdrowe menu w języku angielskim  lub

    b) reklamę związaną z tematem konkursu

III. Praca musi zawierać część językową: podpisy, krótkie zdania w j. ang.

IV. Prace muszą być wykonane na brystolu/bloku o dowolnych rozmiarach. 

V. Technika wykonania jest dowolna. 

VI. Prace należy wykonać indywidualnie lub w parach. 

VII. Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematem konkursu 

- poprawność językowa tekstu 

- pomysłowość 

-  estetyka i ogólne wrażenie artystyczne

 VIII. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę

IX. Prace  należy dostarczyć do  05.12.2013r. 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stroni68e internetowej szkoły www.zso7.katowice.pl 

REGULAMIN  KONKURSU

na prezentację multimedialną w języku angielskim

HEALTHY  FOOD  IS  GOOD  FOR YOU !

I.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas  4-6  szkoły podstawowej.

II. Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej   

promującej  zdrowy sposób odżywiania i zdrowy styl życia.

III. Prezentacja obejmuje część graficzną i językową.

      Pracę należy wykonać  w programie Power Point.

IV. Prace muszą być wykonane indywidualnie (nie dopuszcza się prac 

grupowych) 

V. Dopuszcza się korzystanie z  dowolnych materiałów dostępnych na     

    stronach internetowych. (należy podać źródła wykorzystanych informacji)

VI. Kryteria oceny:

- zgodność pracy z tematem konkursu

-pomysłowość

- poprawność  językowa tekstu

 VI Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę konkursową.

 VIII. Prace należy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

      W e-mailu powinny znaleźć się Imię i Nazwisko oraz klasa autora pracy z   

      dopiskiem   KONKURS IV-VI SP

IX. Termin nadsyłania prac mija 05.12 .2013 r.

 Wyniki konkursu  zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zso7.katowice.pl

 

 

 

 

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl