Publikacje PDF Drukuj Email

 

1. Beata Mąsior - Publikacja związana ze zdobywaniem sprawności LEGO przez szkołę i znaku jakości Szkoła z Klasą. Prezentacja scenariusza zajęć zintegrowanych Poznajemy się lepiej w klasie I opracowana z wykorzystaniem komputerów: http://lca.szkolazklasa.pl/scorm/engine/lesson.html?id=8511   - prezentację nadal można odczytać w przeglądarce Internet Explorer.

 

2. Ilona Durczyńska - Publikacja związana ze zdobywaniem sprawności LEGO przez szkołę i znaku jakości Szkoła z Klasą. Prezentacja scenariusza zajęć przygotowująca uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu Be safe. Be smart. Have fun online. http://lca.szkolazklasa.pl/scorm/engine/lesson.html?id=10687  - prezentację nadal można odczytać w przeglądarce Internet Explorer.

3. Elżbieta Bryl – Publikacja konferencyjna Projektu „Lekki jak piórko”.                         

                        kiss.pl/art_lekkijakpiorko.htm

4. Elżbieta Bryl - Prezentacja pilotażowego programu edukacyjnego "Lekki jak piórko". 

                 Z laptopem w szkolnej ławce - Edunews.pl

 5. Ilona Durczyńska - Reklama Projektu „Lekki jak piórko”. Relacja z uroczystego otwarcia  Projektu

oraz  wizyt związanych  z wprowadzaniem przedsięwzięcia.

http://zso7.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420&Itemid=361

6. Beata Mąsior – Reklama programu autorskiego http://www.zso7.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3Areklama-programu-autorskiego&catid=39%3Aog&Itemid=1

7. Beata Mąsior – Program autorski: Komputer pomaga w nauce czytania i pisania: http://www.programautorski.pl

8. Beata Mąsior – Dwa konspekty zajęć z wykorzystaniem komputerów opublikowane w internetowym serwisie dla nauczycieli Edukator w http://www.edukator.org.pl/2002a/konspekty/konspekty.html

9. Zajęcia komputerowe realizowane w klasie 1 Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach w ramach zajęć dodatkowych – rozwijających zainteresowania programistyczne.

Przykład zajęć wprowadzających dla klasy I

Cele:

  • poznanie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,
  • poznanie sposobu uruchamiania i zamykania programów,
  • poznanie przeznaczenia elementów okna programu,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia obrazka z gotowych elementów programu,
  • poznanie funkcji „czyszczenie obrazu” w programie Baltie.

Scenariusz 1

Temat ośrodka: Budujemy sceny w programie Baltie 3

Temat 1: Poznajemy program Baltie 3 – budujemy dom.

Przewidywane osiągnięcia ucznia: z pomocą nauczyciela uruchamia program komputerowy, klikając ikonę programu na pulpicie; z pomocą nauczyciela umieszcza przedmioty na scenie według wskazówek nauczyciela, wie, jak wyczyścić całą scenę.

Środowisko i pomoce dydaktyczne: Na pulpicie komputerów uczniowskich powinien być utworzony skrót do programu Baltie3 w postaci ikony. Pracownia powinna być wyposażona w projektor multimedialny i odpowiedni ekran. Nauczyciel na swoim komputerze  powinien mieć przygotowane wzory ułożonych scen.

Przebieg zajęć

1.Nauczyciel podaje temat zajęć oraz podstawowe zasady zachowania w pracowni komputerowej.

2.Ustalenie wspólnie z nauczycielem właściwej i niewłaściwej postawy przy komputerze. Analiza zdjęcia z rzutnika.

3.Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że program komputerowy uruchamia się w oknie. Uczniowie oglądają okno programu i przykładową scenę zbudowaną w programie Baltie 3. Wyświetlenie otwarcia programu z rzutnika.

4.Uczniowie uruchamiają  program Baltie3 i porównują wygląd okien na monitorze i ekranach monitorów.

5.Uczniowie tworzą pierwszą scenę wzorując się na wyświetlonej na ekranie rzutnika. 

6.Tworzenie własnego domu na scenie.

7.Wyczyszczenie okna sceny. Nauczyciel wskazuje narzędzie do wyczyszczenia sceny.

8.Nauka zamykania programu Baltie 3. Pokaz sposobu zamykania okna programu.

9.Sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie zamknęli program. Pochwalenie dobrze pracujących uczniów.

10.Sprawdzenie, czy uczniowie zapamiętali jak uruchamia się program Baltie.

11.Ocena wykonania ćwiczeń.

Opracowanie: mgr Beata Mąsior

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl